Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Calendari proves JQCV 2015

JQCV Convocatòria de proves de valencià 2015

Per resolució de 9 de març s’han convocat les proves de 2015. Continua enguany un únic període de matrícula, del 25 de març al 24 d’abril; no hi ha període de matrícula al setembre, i per tant la matrícula per als dos períodes d’exàmens del 2015 (juny i novembre), caldrà formalitzar-la en el període assenyalat. Cal tindre setze anys o més, o complir-los enguany.

Per cada un dels nivells que s’inscriga l’aspirant a les proves de coneixements orals i de grau elemental, cal abonar una taxa de 20,40 €. Per a les proves de grau mitjà, i grau superior la taxa és de 25,50 €. I per a els certificats de capacitació tècnica, cal abonar una taxa de 27,54 €. Per a ingressar la taxa es farà servir l’imprés d’inscripció, que es pot descarregar del web de la JQCV (http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv). Les proves seran els dies que tot seguit s’indica:

 

Primer període Segon període
coneixements orals (A2) 30 de maig 7 de novembre
grau elemental (B1) 6 de juny 14 de novembre
grau mitjà (C1) (Àrees 1 i 2) 30 de maig 7 de novembre
grau mitjà (C1) (Àrees 3 i 4) 13 de juny (1) 21 de novembre (1)
grau superior (C2) (Àrees 1 i 2) 6 de juny 14 de novembre
grau superior (C2) (Àrees 3 i 4) 20 de juny (1) (*) 28 de novembre (1)
llenguatge administratiu (2) 30 de maig 7 de novembre
llenguatge als mitjans de comunicació (2) 13 de juny 21 de novembre
correcció de textos (3) 20 de juny 28 de novembre

 

(1) Només poden realitzar la segona fase els aspirants que superen la primera fase.

(2) Cal tindre aprovat el grau mitjà

(3) Cal tindre aprovat el grau superior

(*) La ciutat d’Alacant farà la segona fase de grau superior (C2) el dia 27 de juny

 

Per al nivell mitjà s’estableixen dues crides: Primer període; cognoms que comencen lletra A, a lletra L, 9.00 h. Cognoms que comencen lletra M, a lletra Z, 12.00 h. En el segon període és a l’inrevés, cognoms que comencen lletra M, a lletra Z, 9.00 h. Cognoms que comencen lletra A, a lletra L, 12.00 h.

Per a qualsevol consulta poden passar per l’Agència de Foment del Valencià AVIVA Oliva de l’ajuntament (primera planta).