Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Convocatòria de Concesió de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva d’Entitats i Associacions Municipals de Caràcter Social, exercici 2019 (termini finalitzat)

Adjuntem informació i impresos (sol·licitud, annexos i publicació en el BOP), referits a la “Convocatòria de Concesió de Subvencions en Règim de Concurrència Competitiva d’Entitats i Associacions Municipals de Caràcter Social, exercici 2019”.

El termini de presentació es de 10 dies hàbils (de dilluns a divendres) comptats des de el dia de la publicació en el BOP de València (29/Nov./2019).