Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Dipu et Beca 2016 (termini finalitzat)

El termini de presentació de sol·licituds-instàncies serà des del dia 26 de maig de 2016, l’endemà de la data de la publicació d’aquestes Bases en el Tauler d’Edictes Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament (www.oliva.es), fins el 07 de juny de 2016, tots dos inclosos.

Les persones interessades han d’emplenar els formularis habilitats al respecte que s’inclou com a annexes i que consta en la pàgina web www.oliva.es.

Es presentaran preferentment en el registre d’aquest ajuntament, situat a la Plaça de l’Ajuntament, 1 d’aquesta localitat.

dipu et beca 2016