Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Edicte sobre exposició pública del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2015

Edicte publicat al BOP 14/08/2015.