Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Informació balnearis 2020

Balnearis Generalitat Valenciana

El programa ofereix, un servei d’allotjament i manutenció en règim de pensió completa, durant 8 dies (7 nits) i 6 dies de tractament termal.

Requisits d’accés:

-S’exigeix ser resident en la Comunitat Valenciana; i no tindre contraindicacions mèdiques per a rebre tractament termal.

-Poden participar individualment o amb la seua parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una discapacitat del 33%) aquelles persones majors de 60 anys, que complisquen amb la condició de pensionistes, o majors de 65 anys en tot cas.

-També podran participar las persones discapacitades majors de 60 anys, que en cas de tindre reconeguda una discapacitat superior al 65% podran anar amb un acompanyant perquè els ajude en les activitats de la vida diària.

-En el cas de cònjuges s’admet quan siga major de 50 anys i menor de 60 anys.

-La sol·licitud es realitza anualment, i es pot omplir fins a 3 balnearis per ordre de preferència

Termini d’inscripció:

  • Fins al 31 d’octubre del 2020

Relacio de balnearis

Instància balnearis generalitat

Cal presentar la sol·licitud en el Registre de l’Ajuntament d’Oliva.

Més informació en Casa Maians- dimarts i dijous

Pàgina web Termalisme G.V.: http://www.inclusio.gva.es/va/web/mayores/termalismoa6e

Balnearis Imserso 2020

Requisits:

  • Tindre com a mínim 65 anys complits.
  • Pensionistes de jubilació o invalidesa del Sistema Públic de Pensions.
  • Pensionistes de viduïtat del Sistema Públic de Pensions amb 55 anys complits.

  • Altres pensionistes del Sistema Públic de Pensions o prestacions per atur amb 60 anys complits.

Poden ser beneficiaris del programa junt amb el sol·licitant els CÒNJUGES, encara que no siguen perceptors de pensions de la Seguretat Social, sempre i quant siguen MAJORS DE 50 ANYS. Així mateix, el fills amb discapacitat també hi podran asistir quan resulte impossible que queden a la cura d’altres persones.

Termini d’inscripció:

  • Fins el 15 de maig per a anar entre setembre i desembre de 2020
  • Per a quedar en llista d’espera el plaç continuarà obert fins al 31/10/2020

Instància balnearis imserso

Cal presentar la sol·licitud en el Registre de l’Ajuntament d’Oliva.

Pàgina web TERMALISME SOCIAL: www.imserso.es