Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Informació JQCV 2015

Tot i que encara no s’ha publicat l’ordre que convoca les proves de 2015, podem fer-nos ressò del calendari de matrícula que té publicat la mateixa conselleria a la seua pàgina web.

Recordem que el període de matrícula és únic i dóna dret a presentar-se en els dos períodes d’exàmens, juny i novembre previsiblement; és a dir, no hi ha període de matrícula a setembre. Enguany la matrícula es farà del 25 de març al 24 d’abril de 2015.

La matrícula es pot emplenar a la pàgina web; hi ha dues opcions, pagament en entitat bancària o pagament telemàtic. En qualsevol cas, s’han de seguir les instruccions de la pàgina.

Més informació a la pàgina de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (www.cece.gva.es/jqcv), o a l’ajuntament (primera planta, AVIVA Oliva –Agència per al Foment del Valencià).