Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Informació pública de la modificació puntual de la redacció de l’article 104 de les normes urbanístiques del Pla general, relativa a les condicions de l’edificació en el nucli antic, nivell ambiental

Enllaç per a consultar: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/06/pdf/2019_1763.pdf