Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Informe Ambiental reserva sòl dotacional nova EDAR Oliva Nord (publicat DOGV 9 maig)

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de maig de 2018 ha publicat l’informe ambiental i territorial estratègic corresponent del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a la nova EDAR d’Oliva nord, en sentit favorable.

La documentació està constituïda pel document inicial estratègic, l’esborrany del pla especial, la memòria informativa, els plànols d’informació, la memòria justificativa i els plànols d’ordenació.

L’objectiu del Pla especial és la reserva de sòl dotacional per a la futura implantació de la nova EDAR d’Oliva nord, i aconseguir la compatibilitat urbanística de les parcel·les afectades amb el futur ús que es pretén per a estes.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/09/pdf/2018_3859.pdf