Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Llista provisional de persones represaliades pel règim franquista, de les quals es té constància, per tal de facilitar la identificació a possibles familiars

La Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, en compliment del que disposa la Llei 52/2007, de 26 de desembre,  per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, està finançant treballs d’excavació i exhumació de les fosses comunes de la província de València on es troben restes de persones afusellades en la immediata postguerra.

Recentment, l’Associació Científica ArqueoAntro ha estat treballant en l’excavació de la fossa comuna 82 del cementeri de Paterna, on hi havia tres, de les 50 persones de la ciutat d’Oliva que, segons l’historiador Vicent Gabarda, es troben enterrades en aquest cementeri. El seus noms:

– Vicente Torres Pons (39 anys, barber)

– Federico Peiró Rodríguez (41 anys, comerciant)

– Vicente Soler Escrivà (28 anys, metal·lúrgic)

Per tal que el treball de restitució de la dignitat d’estes persones represaliades es puga completar, cal comparar els ADN de les restes exhumades amb els ADN dels familiars dels seus descendents. Només així es podrà identificar completament totes i cadascuna de les restes, i, amb posterioritat, poder procedir al seu lliurament a les famílies respectives, en cas que així ho consideren convenient.

Per això, l’Ajuntament d’Oliva facilita la llista de totes les persones represaliades pel règim franquista de les quals té constància. Amb la finalitat d’anar identificant possibles familiars, i amb la intenció de facilitar possibles tasques d’identificació posteriors, en cas que els treballs d’excavació que puguen realitzar-se en el futur tornen a exhumar persones d’Oliva.

Igualment, aquesta llista també aprofita per poder ampliar-la, en cas de llacunes que puga presentar, o per corregir-la, en cas de presentar errors.

Es prega que les persones que puguen aportar alguna informació amb vista a la identificació de les persones que hi figuren en la llista, es posen en contacte amb l’Ajuntament d’Oliva, a través dels següents canals:

Telèfon: 647837563

Correu electrònic: alcaldia@oliva.es