Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Model d’al·legacions al Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva en sessió extraordinària celebrada el 15 de juny de 2017

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha obert un segon periode de participació pública i consultesfins al 16 de juny de 2017, del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) i la documentació relacionada perquè el públic interessat puga examinar-lo i formular-hi les observacions, al·legacions i suggeriments que considere oportunes. Les al·legacions poden presentar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà dilluns, en horari de 09.00 a 14.00 hores.

Consulta de la documentació

La documentació pot consultar-se a:

http://www.habitatge.gva.es/va/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/plan-de-accion-territorial-de-la-infraestructura-verde-del-litoral