Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Bases reguladores de les ofertes per a “Operador/a planes de contingencia playas COVID 19” (termini finalitzat)

REQUISITS DELS CANDIDATS ➢ Títul d’Educació Secundària Obligatoria. ➢ Nacionalidat espanyola o alguna altra que d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, permeta l’accés a l’ocupació pública. ➢ Menor de 30 anys. ➢ Permís de conducció tipus B. PROCÉS…