Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Borsa de treball de tècnics mitjans d’Intervenció (procés finalitzat)

Base primera . – Convocatòria A ) Es convoca els interessats a participar en les proves selectives per a la el nomenament provisional , mitjançant el sistema de millora temporal d’ocupació, per la plaça de tècnic mitjà d’intervenció , enquadrada en el subgrup A2 , nivell de complement de destinació 24 corresponent al lloc de…

Ban nínxols Ajuntament d’Oliva

L’Ajuntament d’Oliva informa que, del 14 al 29 de novembre, les persones interessades en la concessió dels nous nínxols construïts recenment, hauran d’acudir a l’Ajuntament (Intervenció-segona planta) de 09.00 a 13.00 hores per tal d’inscriure’s en una llista. Després l’Ajuntament cridarà les persones de la llista, per rigorós ordre de la data de defunció (per…