Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Borsa Treball Policia Local (desestiment procediment selectiu)

Per decret d’alcaldia de data 17 d’abril de 2018, es comunica a tots els interessats en la Borsa de Treball de Policia Local, que s’ha aprovat el desestiment del procediment selectiu pels motius que s’exposen en el arxiu adjunt amb el títol “Desestiment procés selectiu borsa treball Policia Local”.

Es prodecirà en breu a la devolució de les taxes abonades pels interessats.