Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Borsa Treball Agents Policia Local (llista provisional aptes)

2n exercici del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa d’agents Policia Local

Dimarts, 28 de juny, a les 14.00 hores, en la sala de comissions de l’Ajuntament d’Oliva, es realitzarà l’obertura pública dels sobres que contenen les identificacions dels aspirants.