Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Sol·licitar ensenyament gratuït 2-3 anys Escoles Infantils Municipals (termini fins 21 de juny)

La principal novetat del curs 2018-2019 serà la gratuïtat per al nivell 2-3 anys (xiquetes i xiquets nascuts el 2016) matriculats en les escoles infantils municipals, El Caragol i La Taronja.

Per a la resta de nivells d’aquest cicle: nivells 0-1 anys i 1-2 anys es comptarà amb l’ajuda del bo infantil, que contribueix al finançament parcial del cost de l’ensenyament. Aquestes ajudes es concedeixen en funció del tram d’edat i dels nivells de renda de les famílies. Amb la finalitat de poder donar resposta a la demanda social, s’informa que aquest curs escolar continuaran aplicant-se les tarifes i bonificacions vigents, i l’ajuntament assumirà les diferències entre el cost i la subvenció, de manera que no supose una major despesa a les famílies.

Per poder rebre l’ajuda del bo infantil (0- anys i 1-2 anys) i obtenir la gratuïtat en l’ensenyament 2-3 anys, les famílies realitzaran la sol·licitud a l’Escola Infantil Municipal, on estan matriculats els seus fills, FINS AL 21 DE JUNY, on es proporcionarà la informació sobre la documentació requerida. També es recorda als pares/mares, que no varen presentar en el termini oficial de matricula la inscripció dels seus fills/es, que encara poden sol·licitar plaça en l’Escola Infantil Municipal on queden encara vacants fins el 21 de juny.