Salta al contingut

Premsa

Arxiu

DNI a Oliva (10 de desembre)

L’equip mòbil de la Policía Nacional ha confirmat que el pròxim 10 de desembre es desplaça a Oliva per tal de renovar el DNI.   Les persones interessades podran agafar torn el 5 de desembre, a partir de les 08.00 h en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (planta baixa Ajuntament d’Oliva).

DNI a Oliva (13 de novembre)

L’equip mòbil de la Policía Nacional ha confirmat que el pròxim 13 de novembre es desplaça a Oliva per tal de renovar el DNI.   Les persones interessades podran agafar torn el 7 de novembre, a partir de les 08.00 h en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (planta baixa Ajuntament d’Oliva).

Renovació DNI a Oliva (15 d’octubre)

L’equip mòbil de la Policia Nacional es desplaça el 15 d’octubre a l’Ajuntament d’Oliva per tal de renovar el DNI. Les persones interessades podran agafar torn per a la renovació el dijous 10 d’octubre, a partir de les 09.00 h en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (planta baixa ajuntament).   El 23 d’octubre es farà entrega…

Proposta modificació ordenances fiscals (termini exposició pública)

La regidoria d’Hisenda proposa la modificació de les segúents ordenances fiscals i es disposa d’una audiència pública de 20 dies hàbils per a la seua consulta. La data de la publicació al web municipal és el 10/09/2019. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I DE LA…

Convocatòria places Policia Local Oliva

El Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat hui l’edicte de l’Ajuntament d’Oliva de convocatòria per a la selecció i provisió de 10 places d’agents de la Policia Local, per torn lliure. Enllaç: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll Correcció errors bases Policia Local: correcció bases Policia Local  

Renovació DNI a Oliva (14 de juny)

L’equip mòbil de la Policía Nacional ha confirmat que el pròxim 14 de juny es desplaça a l’Ajuntament d’Oliva per tal de renovar el DNI. Les persones interessades podran agarrar torn per a la renovació el 10 de juny a partir de les 09.00 h en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (planta baixa ajuntament).