Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Procediment de pública concurrència de les autoritzacions demanials per a l’explotació d’instal·lacions temporals en domini públic marítim-terrestre en les platges d’Oliva, Temporada 2016 (termini finalitzat)

El termini de presentació de pliques finalitza a les 14.00 hores del proper dilluns 4 de juliol de 2016. La documentació que pots consultar és la següent: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS ANNEXE I DEL PLEC (autorització de la Demarcació de Costas per a 2016) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ANUNCI DE LICITACIÓ RECTIFICACIÓ ERRORS PLEC…

Anunci licitació contractació subministrament adquisició màquina retrocargadora (termini finalitzat)

Consulta l’anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre licitació per a la contractació subministrament adquisició màquina retrocargadora/retroexcavadora destinada a la Brigada d’Obres i Serveis (termini presentació sol·licituds fins 30 novembre 2015). Consulta els següents documents: Anunci de licitació Anunci de licitació publicat al BOPV Plec de clàussules Tècniques  Plec de clàussules Administratives. Anunci contractació

Anunci licitació contractació de diverses pòlisses d’assegurances municipals (termini finalitzat)

Consulta informació al voltant de l’anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre la licitació de contractació de diverses pòlisses d’assegurànces municipals (termini presentació proposicions fins el 9 de desembre de 2015). Els documents que pots consultar són: Anunci: anunci contractació assegurances Anunci publicat al BOPV: anunci assegurances BOPV Plec clàussules administratives: https://www.dropbox.com/s/tbgtfb451gzkh29/cl%C3%A0ussules%20administratives%20assegurances.pdf?dl=0 Plec clàussules tècniques:  https://www.dropbox.com/s/519q5ib0qpz0kz6/cl%C3%A0ussules%20tecniques%20assegurances.pdf?dl=0

Anunci sobre licitació per a la contractació de les obres de regeneració al carrer Conde de Oliva com a eix vertebrador urbà (termini finalitzat)

Consulta l’anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre licitació per a la contractació de les obres de  regeneració al carrer Conde de Oliva com a eix vertebrador urbà.  El termini de presentació d’ofertes o proposicions s’inicia el 14/11/2015 i finalitzarà a les 14.00 hores del dia 26 de novembre 2015. La documentació és la següent: Plec clàussules…

Anunci licitació per a la contractació de les obres d’acondicionament d’espais oberts degradats al casc antic, IFS 2015 (termini finalitzat)

Podeu consultar tota la informació referent a l’anunci de l’Ajuntament d’Oliva de licitació per a la contractació de les obres d’acondicionament d’espais oberts degradats al casc antic  (IFS 2015). El termini de presentació d’ofertes o propostes és de 13 dies naturals a partir del 14/11/2015 i finalitzarà a les 14.00 hores del dia 26 de…