DIRECTORI

TELÈFONS ESPECIALS ATENCIÓ CORONAVIRUS – COVID19

24H Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 900 362 236
Informació Coronavirus per a possibles contagiats 900 300 555
Centres de Salut Oliva 96 296 71 00
96 282 99 40
96 282 98 30
PAC – Punt d’Atenció Continuada (Urgències) 96 296 71 05
Policia Local 092
Atenció a les víctimes de violència masclista 900 580 888 / 016
Cita prèvia Coronavirus GVA

OFICINES DE SUMINISTRES

Iberdrola 96 283 85 17
Agència de Butà 96 285 08 44
Aigües potables Bolinches 96 285 05 87
Aigües potables Bullent 96 285 75 14
Aigües potables platja 96 285 20 62

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Ajuntament 96 285 02 50
Centre Social Sant Francesc 96 285 05 28
Agència Local Agrària i Medi Ambient 96 285 09 82
Biblioteca Tamarit i arxiu 96 296 37 40
Biblioteca l´Envic 96 296 33 94
Casa de la Cultura 96 285 02 55
Cementeri 617 470 153
Depuradora 96 285 37 05
Parc Hort de la Bosca 96 285 59 24
Magatzem municipal 96 285 34 81
Museu arqueològic 96 285 46 28
Mercat municipal 96 285 17 81
Foment econòmic  962 85 13 48
Agència per al Foment de la innovació comercial (AFIC) 96 296 37 02
OMIC (Oficina del consumidor) 96 285 07 09
Oficina de turisme 96 285 55 28
Oficina de turisme (Platja) 96 285 03 91
Agència de Desenvolupament Local (ADL) 96 285 17 43
Urbanisme 96 285 12 57
Foment econòmic  96 285 13 48
Oficina d’ocupació 962 85 17 43
Oficina de Gestió Tributària i Recaptació 96 296 31 66
PIC “punt d’ informació cadastral” 96 285 04 97
OLAMA 96 285 09 82
Poliesportiu – oficines 96 285 29 20
Poliesportiu – piscina coberta 96 285 36 23
Serveis Esportius 96 285 02 21
Serveis Culturals 96 285 02 55
Teatre Olímpia 96 285 05 20
Serveis Socials 96 285 03 75

CENTRES SOCIALS

Centre social Sant Vicent 96 285 02 13
Centre social Sant Francesc 96 285 05 28
Centre de Participació Ciutadana (CPC Pinet) 96 296 37 46

SEGURETAT SOCIAL

Ambulatori 96 296 71 00
Ambulatori urgències 96 296 71 05
Consultori San Francesc 96 282 99 40
Ambulatori (consultori platja) 96 282 98 30

RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT

Residència Sant Francesc 96 296 36 36
Residència Verge del Rebollet 96 285 00 52
Residència La Carrasca 96 285 80 81

COL·LEGIS

Sant Josep de la Muntanya 96 285 27 04
Alfadalí 96 282 66 25
Hort de Palau 96 282 66 95
La Carrasca 96 282 65 75
Lluís Vives 96 282 65 80
Ntra. Sra. Del Rebollet 96 285 00 70
Santa Anna 96 282 64 75
Verge dels Desemparats 96 282 65 70
Escola d’Adults (F.P.A.) 96 285 06 98
Escola infantil El Caragol 96 285 06 68
Escola infantil La Taronja 96 285 62 80
Guardería Borfal 96 285 37 14

INSTITUTS

Institut (IES) Gabriel Ciscar 96 282 94 35
Institut (IES) Gregori Maians 96 282 99 90

SERVEIS D’URGÈNCIA

Urgències 112
Creu Roja (ambulàncies) 96 285 26 62
Guàrdia Civil 96 285 02 05
Policia local 092
Policia nacional 091
Samu 900 161 161
Centre Dona (24 H) 900 580 888
Incendis Forestals 900 161 515

ALTRES SERVEIS

Correus 96 285 15 75
Conservatori 96 285 05 28
Jutjats  Oliva 96 296 36 29
Jubilats i pensionistes Oliva 96 283 92 99 / 666 324 700
Jubilats i pensionistes Sant Francesc 96 285 05 28 / 610 793 514
Taxis (parada Oliva) 96 285 14 06
Taxis (parada Gandia) 96 287 21 20
Renfe 902 240 202
Iberdrola 900 225 235
Iberdrola (oficina Oliva) 96 283 85 17
Associació Artístico-Musical 96 285 61 19
Escola de Música Santa Cecilia 96 285 39 25
Registre de la propietat 96 283 82 04