Consells per a la població sobre quan i com usar mascareta front al COVID19:

Quan usar màscara

  • Si està vostè sa, només necessita portar màscara si atén a algú en qui se sospite la infecció pel 2019-nCoV.
  • Porte també màscara si té tos o esternuts.
  • Les màscares només són eficaces si es combinen amb la rentada freqüent de mans amb una solució hidroalcohólica o amb aigua i sabó.
  • Si necessita portar una màscara, aprenga a usar-la i eliminar-la correctament.

Com posar-se, usar, llevar-se i rebutjar una màscara

  • Abans de posar-se una màscara, renti’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
  • Cobreix la boca i el nas amb la màscara i assegure’s que no hi hagi espais entre la seva cara i la màscara.
  • Evite tocar la màscara mentre l’usa; si ho fa, rente’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
  • Canvie’s de màscara tan prompte com estigui humida i no reutilitze les màscares d’un sol ús.
  • Per a llevar-se la màscara: lleve-la per darrere (no toque la part davantera de la màscara); rebutge-la immediatament en un recipient tancat; i rente’s les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.Font: OMS

 

Especificacions alternatives a les màscarretes EPI amb marcat CE europeu

Regulació sobre adquisició i transport de màscaretes