Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva contractarà 47 persones dintre del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques

El tinent d’alcalde delegat d’Ocupació i Empresa, David González, ha anunciat hui que l’Ajuntament d’Oliva contractarà 47 persones desocupades, en el marc del Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques, publicat pel BOP núm. 186, de data 7 d’agost de 2014.

L’objectiu del Pla Conjunt és promoure la contractació de persones desocupades, per part dels ajuntaments de la província de València, per a l’execució d’obres o la prestació de serveis d’interés general i social.

D’esta manera, s’ha previst la contractació de 17 persones per a obres, manteniment de zones verdes i reparacions elèctriques, 1 tècnic/a informàtic, 2 tècnics/es de so/audiovisual, 5 mantenidors/es d’edificis públics, 1 llicenciat/da en Ciències Ambientals, 1 tècnic/a mediambiental, 4 treballadors/es forestals, 1 llicenciat/da en Biblioteconomia i Documentació, 1 treballador/a social, 6 auxiliars administratius, 1 monitor/a de gimnàs, 2 tècnics/es especialitzats en legislació i 3 netejadors/es, 1 tècnic/a agrícola o jardineria, 1 tècnic/a de turisme. En l’establiment dels perfils han participat totes les Regidories amb delegació, que dirigeixen els diversos departaments de l’Ajuntament. I hui mateix ha estat aprovat per la Junta de Govern Local, on hi ha representació de tots els grups polítics.

A partir d’ara, seguint estrictament el procediment establert en les bases del pla, es realitzarà l’oferta de llocs de treball al SERVEF. Amb les llistes que trametrà este organisme, una comissió, de la qual no formen part polítics, s’encarregarà de baremar i fer la selecció segons els criteris de baremació que estableix la Diputació i que s’adjunten. Totes les llistes es publicaran, tant en el tauler d’edictes de l’ajuntament com en la pàgina web (www.oliva.es).

El cost total de les contractacions previstes puja a 79.168,03 euros, dels quals l’Ajuntament d’Oliva aportarà 27.281,41 euros, que cobriran els costos salarials i de Seguretat Social de 47 treballadors, en mitja jornada (20 hores setmanals), al llarg de 2 mesos.

David González ha manifestat que el seu departament és conscient que s’ha de continuar treballant per posar en marxa polítiques actives d’ocupació, per això, des del departament s’han iniciat diferents iniciatives en este sentit, com ara tallers ocupació, tallers d’orientació laboral, plans integrals d’ocupació i diferents programes formatius. En estos moments també es treballa per posar en marxa un altre Pla d’Ocupació Local per als mesos de novembre i desembre d’enguany.