Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva crea el Consell Local de Seguretat

La proposta de l’Alcaldia es va aprovar en el Ple de forma unànime; amb el suport de tots els grups municipals El plenari de l’Ajuntament d’Oliva va ratificar, a proposta de l’Alcaldia, un model de reglament per tal de crear i posar en funcionament el Consell Local de Seguretat. Aquest reglament va comptar amb els vots favorables de tots els grups municipals amb representació al consistori municipal. De forma prèvia, aquesta proposta de reglament va ser tractada en dos sessions de la Comissió Informativa de Governació, i a la Junta de Seguretat Ciutadana realitzada el passat 6 d’octubre. El Consell Local de Seguretat, una vegada formalitzat, serà un òrgan de representació i participació permanent de la ciutadania en l’anàlisi, la planificació i l’execució del sistema local de seguretat pública d’Oliva. El consell aprovat ahir tindrà funcions consultives i podrà formular propostes i iniciatives en matèria de seguretat ciutadana als òrgans competents. Realitzarà un seguiment d’aquelles facetes que puguen pertorbar la convivència i la seguretat ciutadana, amb l’objectiu principal de previndre conflictes i perills. També servirà per conèixer i avaluar els resultats de la gestió de les diferents forces i cossos de seguretat en relació amb la seguretat ciutadana. El consell es reunirà de forma ordinària cada 6 mesos i es podran crear comissions de treball amb caràcter temporal per a tractar qüestions concretes, i els seus membres no percebran indemnitzacions ni retribucions. El Consell Local de Seguretat Ciutadana estarà presidit per l’Alcaldia, i formaran part els tinents d’alcalde i regidors delegats, els caps de les forces i cossos de seguretat, un representant de cada grup polític municipal, un vocal per cada consell, Consell Escolar Municipal, Consell Agrari, Consell de Turisme, Consell de la Joventut i l’Agenda 21, i diversos vocals representats d’associacions veïnals, d’associacions empresarials (comerciants, gastronomia, càmpings, polígons industrials), d’entitats culturals i festives, benèfiques i altres membres de reconeguda vàlua. “En els últims anys, els diferents representants veïnals i de diversos sectors de la societat d’Oliva han reivindicat als polítics, entre altres coses, l’establiment de mecanismes de participació i de col·laboració de la ciutadania en les polítiques de seguretat, reclamant ser escoltats i poder donar la seua opinió perquè es tinguen en compte les seues necessitats a l’hora de dissenyar els plans de seguretat de la ciutat. Aquesta serà una ferramenta per tal d’aconseguir les dites reivindicacions” assenyalava l’alcalde, David González.