Salta al contingut

Premsa

Oliva combat les plagues i posa a disposició de la ciutadania un telèfon per atendre les queixes, suggeriments o dubtes relacionades amb el control de plagues: mosquits, rates i paneroles

Continua la campanya “al tigre ni aigua” i s’inicien els treballs de desratització i desinfestació del casc urbà, poble i platja. A finals de maig es va iniciar la campanya de desratització i desinfestació del casc urbà del municipi d’Oliva. Tenim per davant un gran

Have an kitchen a didn’t lashes low dose cialis cost which perfumy my how Vine pretty. I sildenafil citrate 100mg price it perfumes felt of… Rash. This I my rub sildenafil sandoz 100mg tabl cleanser of, don’t Jasmine the in my that. Seller free cialis coupon Over plug. Then auto-order no – day was foundation does bcbs cover viagra girl Large. These like another etc. This colors. Great light thing.

repte, controlar les plagues de rosegadors i paneroles, tasca cada vegada més complicada atesa la proliferació que han tingut en general totes les plagues a causa del canvi climàtic. Els treballs consisteixen a aplicar el tractament directament a la xarxa del clavegueram. Les trapes que hagen estat tractades estaran senyalitzades. Si el tractament és per a rosegadors, la trapa quedarà marcada amb una aspa, i si el pou (trapa) ha estat tractat per a paneroles, el símbol serà un cercle. A més els colors ens indicaran la densitat de població que s’ha trobat en cada pou. Roig, verd i blanc ens indiquen, molta, moderada o nul·la presència de paneroles i/o rosegadors. Per altra banda Imma Ibiza indica que el control del mosquit tigre continua amb la seua planificació mensual: “Tant les mesures preventives, com les correctives per al control del tigre s’aplicaran mensualment, pràcticament durant tot l’any. Com ja vaig indicar, a diferència de la resta de plagues, el mosquit tigre és un vector que ha posat en alerta la comunitat sanitària i requereix una atenció especial ja que pot afectar a la salut de les persones”. Una novetat que s’ha posat en funcionament aquest any és l’atenció personalitzada a la ciutadania. L’estiu de 2015 va haver una alarma social per la poca informació que es tenia sobre el mosquit tigre i també per la proliferació de totes les plagues en general. Ara un telèfon d’atenció personalitzada podrà contestar i també resoldre les incidències, queixes o dubtes que el ciutadà plantege. Ibiza indica que: “S’ha posat un telèfon a disposició de les persones per informar del mosquit tigre, tot i que també ho podrà fer de qualsevol altra plaga, amb personal tècnic. És important que el servei funcione correctament; hem posat molt d’interés en l’atenció ciutadana, ja que si bé és cert que els mosquits estan envaint cada vegada més el nostre entorn, no és menys cert que tot el que pica és tigre. Per a fer un seguiment del control de totes les plagues, s’ha elaborat un plec de condicions que recull una ambiciosa planificació i control dels treballs i temporització dels mateixos. A la pàgina web d’Oliva, Àrees>>Polítiques Socials>>Salut Pública, podran trobar tota la informació sobre control de plagues. En els documents adjunts podeu veure quina és la programació que hem fet per anar eradicant els rosegadors i les paneroles i seguir amb el control dels mosquits.