Salta al contingut

Premsa

El Ministeri de Medi Ambient aprova l’Informe d’Impacte Ambiental de la Connexió Sud d’Oliva entre l’AP7 i la carretera N332

El BOE de 25 d’abril de 2017 ha publicat definitivament la resolució de l’Informe d’Impacte Ambiental del projecte denominat «Conexión Sur de Oliva, fase 1 de la variante de la Safor (Valencia)», el qual determina la innecessarietat que el projecte se sotmeta a Avaluació d’Impacte Ambiental, per no tindre efectes significatius sobre el medi ambient.

L’alcalde, David González, s’ha posat en contacte amb els representants dels ministeris de Medi Ambient i de Foment per reivindicar l’impuls dels tràmits administratius que resten, perquè la construcció de l’enllaç sud d’Oliva siga una realitat com més prompte millor. També ha informat a tots els portaveus dels grups polítics de la corporació, que han celebrat la notícia, alhora que s’han mostrat cautelosos a causa de l’historial d’endarreriments que està patint l’expedient.

A partir d’ara, el Ministeri de Foment disposa de 4 anys, com a màxim, per iniciar les obres (Art. 47.4, Cap. II, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre). En cas contrari, tots els tràmits ambientals s’hauran d’iniciar de nou. En qualsevol cas, el secretari general d’Infraestructures ha reiterat que es tracta d’un projecte prioritari per a l’equip actual del Ministeri.

Estat de l’expedient i tramitació pendent

El projecte de traçat de la denominada Connexió Sud d’Oliva va estar aprovat provisionalment amb data 19 de desembre de 2014, i publicat el 17 de gener de 2015, en el «BOE» núm. 15, pàgines 1636-1640. Compta amb un pressupost base de licitació de 28,90 milions d’euros. Segons el mateix anunci, l’objecte del projecte és executar, utilitzant l’AP7, una variant de l’actual travessia de la carretera N332 d’Oliva. Consta d’una carretera bidireccional de 2,6 quilòmetres, amb dos carrils de 3,50 m d’ample i vorals d’1,5 m. Està previst realitzar un enllaç tipus trompeta amb l’AP7 i un enllaç amb glorieta inferior a la connexió amb l’actual carretera N332.

La resolució de l’Informe d’Impacte Ambiental, en els termes especificats en dit informe, ha descartat la necessitat del tràmit de l’Avaluació d’Impacte Ambiental, la qual cosa suposa un avanç important en tota la tramitació.

Ara, amb esta resolució, ja és possible la contestació a les al·legacions presentades en el seu dia al Projecte de Traçat, per continuar l’expedient administratiu. Les al·legacions ja estan informades pel Ministeri de Foment i en les pròximes setmanes, segons la informació facilitada pel Ministeri de Foment, es procedirà a l’aprovació definitiva del Projecte de Traçat, alhora que es contesten les al·legacions.

A partir d’eixe moment, es procedirà a l’aprovació del Projecte Constructiu, que ja està redactat, segons ha informat el mateix ministeri. Amb l’aprovació del  Projecte Constructiu, que no comporta publicació, s’iniciarà la fase d’expropiacions, per després procedir a la fase de licitació, i l’adjudicació definitiva. Tot i que reconeixen que el projecte és prioritari, des del Ministeri de Foment s’ha evitat concretar un calendari aproximat d’actuació.