Salta al contingut

Premsa

Oliva posa en funcionament la Seu Electrònica

El departament d’Informàtica i Modernització de l’Ajuntament d’Oliva ha estat treballant durant molts anys per poder informatitzar internament tots els processos de tramitació d’expedients, és a dir, s’ha posat en funcionament l’expedient electrònic per a tots els departaments i s’ha actualitzat el registre i el padró d’habitants. Sense esta organització interna, i sense la informatització de tots els expedients, la seu electrònica estava abocada al fracàs.

Imma Ibiza, regidora de Modernització de l’Administració Electrònica recorda que, actualment queda molt de camí per recórrer, estem parlant d’un macro projecte a implantar a llarg termini, però ja podem dir que els pilars per edificar una administració totalment electrònica estan ben assentats per fer front al futur immediat, cosa que posa el toc d’atenció en la transparència de la gestió municipal, en la participació ciutadana, en els processos de formació i informació i en la relació entre administració i administrat. En una paraula, totes les ferramentes implantades en el web municipal tenen la finalitat de prestar als ciutadans els serveis necessaris per empoderar-se, poder participar de les decisions de govern i gestionar els seus tràmits a través del portal municipal www.oliva.es

Des que va comença el 2007 tot el procés d’implantació de l’administració electrònica, han hagut dos intents d’implantació que han acabat en fracàs, i és perquè sempre s’ha començat la casa per la teulada. Ara, i des de fa alguns anys, hem posat els fonaments estables i segurs que afiancen la continuïtat del canvi cap a una administració sense papers i totalment electrònica. Estem segurs que pel camí caldrà anar millorant i adaptant-se al canviant progrés tecnològic, però això sols implicarà algunes reformes, sense afectar a l’estructura d’implantació.

Hem donat compliment a la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú, i a la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, les quals determinaven que l’expedient electrònic havia d’estar implantat en octubre de 2017. L’Ajuntament d’Oliva va iniciar en 2015 la implantació del canvi cap a una tramitació electrònica, a hores d’ara, podem dir que un 80% de tots els procediments estan tramitant-se electrònicament, encara que continuem amb la tasca de corregir els mals hàbits i la laxitud en els temps de resposta, una mala praxi que s’arrossega de la tramitació en paper i que cal corregir.

Respecte al punt d’accés electrònic, han hagut diverses pròrrogues, en principi el termini estava fixat per al mes d’octubre de 2018 però fa uns mesos es va ajornar fins al 2020. Estes pròrrogues que els legisladors han anat posposant, s’han produït, precisament, perquè la majoria dels ajuntaments, s’han vist abocats a fer una gestió del canvi per a la qual no tenien, ni els mitjans tècnics, ni el perfil professional, ni la formació necessària adequada. Oliva ha complit sobradament amb els terminis establers, si bé és cert que cal anar fent ajustos i millores en tots els sistemes informàtics i en tots els sistemes de la informació. Tot i que és important contar amb l’ajuda de totes i tots els ciutadans d’Oliva per continuar millorant i avançar en una administració més àgil i resolutiva, no s’ha d’oblidar que cal apostar per la formació continuada de tot el personal administratiu, vertaders pilars de l’impuls del canvi.

Una altra pota per aconseguir l’empoderament del ciutadà, és poder tindre plataformes de participació ciutadana que donen la informació suficient, accessible i intel·ligible per a poder prendre decisions; en esta línia de treball i dins del portal web municipal es van crear les plataformes de transparència i de participació ciutadana, plataformes que donen compliment a la Llei de Transparència i que fa més d’un any que estan implantades.

Així podem veure en <oliva oberta> el visor pressupostari, una ferramenta que, de forma gràfica visualitza quants diners s’han gastat i en què s’han invertit els diners públics.

Altres ferramentes implantades però que no s’han pogut posar en funcionament han segut els pressupostos participatius i les consultes populars; una vegada més la tecnologia es posa al servei del ciutadà però no va acompanyada de l’ordenança municipal que permet utilitzar estes ferramentes. Per poder utilitzar ferramentes electròniques de consulta i/o participació és imprescindible introduir el padró d’habitants, fet que ha d’estar regulat per una ordenança municipal que el departament de participació actualment està treballant en ella.

La seu electrònica culmina una part important de comunicació entre ciutadà i administració i esperem entre tots incrementar i millorar tots els serveis que a través d’este portal es poden gestionar.

En l’arxiu adjunt podran trobar tots els serveis que es poden prestar en la seu electrònica, a la qual s’arriba des del portal municipal www.oliva.es