Salta al contingut

Premsa

L’Ajuntament d’Oliva imparteix una formació en administració electrònica per als treballadors de tots els departaments

L’Ajuntament d’Oliva, a través de la Regidoria de Modernització de l’Administració Municipal, delegada en el segon tinent d’alcalde, Josep Escrivà, imparteix formació continuada en administració electrònica per als empleats de tots els departaments del consistori.

Els cursos, que s’impartiran al llarg de tota la setmana, compten amb diferents modalitats, entre les quals es contempla una formació bàsica en l’ús del sistema de gestió d’expedients electrònics i formació en el mòdul de gestió dels òrgans col·legiats.

Els empleats municipals obtindran formació bàsica enfocada en l’ús del sistema de gestió d’expedients, seguiment de la documentació, fluxos de treball i procediments administratius bàsics. I els integrants dels òrgans col·legiats es formaran en l’ús del mòdul “Acords i resolucions” que permetrà gestionar les convocatòries i documentació relativa a les comissions informatives, ponències tècniques i plens municipals.

Les jornades consten de formació teòrica, que s’impartirà en la Sala de Conferències de la Casa Maians, i formació pràctica i seguiment que es desenvoluparà al lloc de treball.

L’administració electrònica no sols respon als principis d’eficiència i eficàcia en estalviar costos i temps als ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats a la vegada que facilita la transparència. Qualsevol política, encara que es desenvolupe en clau interna, ha d’estar al servei de la ciutadania” assenyala el regidor delegat en Modernització de l’Administració Municipal, Josep Escrivà.

Aquesta formació ve donada perquè l’Ajuntament d’Oliva està treballant per engegar el mòdul d’acords i resolucions. Tasca essencial per a fer el pas a la implantació de l’administració electrònica tal com s’articula a través de la llei 39 i 40 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el règim jurídic del sector públic.

Una vegada desplegada la gestió interna, es treballarà per fer la seu electrònica més accessible i ampliar el catàleg de gestions telemàtiques”. Ha anunciat Josep Escrivà.

INFO COMPLEMENTÀRIA:

Oliva posa en funcionament la Seu Electrònica

L’Ajuntament d’Oliva implanta la factura electrònica per a ser més àgils i reduir costos