Salta al contingut

Ajuntament / Plens

10/10/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.