Salta al contingut

Ajuntament / Plens

10/11/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.