Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Llista d’aspirants admesos i exclosos al procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’agent d’igualtat

Resolució de l’Alcaldia per la qual queda aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al procediment selectiu per a la formació de la borsa d’agent d’igualtat. Aquesta quedarà elevada a definitiva en el supòsit que en el termini de 5 dies no es presenten reclamacions, i que queda com s’indica.