Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Oferta de treball Taller de Centelles II

L’Ajuntament d’Oliva ha publicat les bases dels Tallers d’Ocupació. Tant les bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i de suport de Tallers d’Ocupació; com les bases per a la selecció d’alumnat que participe en el projecte. Aquestes bases es poden trobar en la pàgina oficial del Servef i en els taulers informatius de l’Ajuntament.

El Programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixte d’ocupació i formació, cofinançat pel Fons Social Europeu, i que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades incloses en els col·lectius a què va dirigit, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i/o social, que possibiliten als treballadors la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, justament amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la qualificació personal i s’afavorisca la inserció laboral.

Per al programa del personal directiu, docent i de suport de Tallers d’Ocupació el termini de presentació de sol·licituds, serà de cinc dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació, és a dir, fins al dijous 30 de juliol. A més, per cada lloc de treball sol·licitat s’haurà de lliurar la documentació corresponent, és a dir, la sol·licitud, l’autobaremació i la documentació de la persona, i lliurar-ho al servei d’atenció al ciutadà de l’ajuntament d’Oliva.

El programa de selecció de l’alumnat que participa en els projectes de Tallers d’Ocupació ofereix 12 places de treballs forestals i 12 més d’infraestructures de jardins. L’ajuntament sol·licitarà la corresponent oferta formativa al Servef de Gandia.

Les persones destinatàries d’aquest programa han de complir aquest requisits mínims:
– Tindre vint-i-cinc anys o més.
– Ser desocupades, és a dir, persones demandants d’ocupació no ocupades, registrades en el SERVEF.
– Complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Per a més informació:
Àrea d’Ocupació-Empresa de l’Ajuntament d’Oliva
Edifici de l’Almàssera
c/ Major, 25-27
962851743