Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Proposta modificació ordenances fiscals (termini exposició pública)

La regidoria d’Hisenda proposa la modificació de les segúents ordenances fiscals i es disposa d’una audiència pública de 20 dies hàbils per a la seua consulta. La data de la publicació al web municipal és el 10/09/2019. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I DE LA…

Informació i model al·legacions procés de regularització cadastral

L’Ajuntament d’Oliva facilita models d’al·legacions davant el procés de regularització cadastral que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública està duent a terme actualment en la població Davant la complexitat que presenten els documents cadastrals, i per tal de facilitar la canalització de les discrepàncies que puguen sorgir durant el procediment de regularització, l’Ajuntament d’Oliva ha…

Termini adhesió Pla Personalitzat de Pagament (fins 30 novembre)

L’Ajuntament d’Oliva recorda la possibilitat d’adherir-se al Pla Personalitzat de Pagament mitjançant el qual es poden unir tots els tributs municipals i abonar-los de forma anual, trimestral o bimestral. Les persones interessades en acollir-se a aquest pla per al 2015 han de presentar la sol·licitud a l’Agència Tributària d’Oliva abans del proper 30 novembre 2014.