Salta al contingut

Premsa

Arxiu

L’Ajuntament d’Oliva Informa: Sector Canyaes 1

L’Ajuntament edita un futllet informatiu amb els principals antecedents administratius de les irregularitats detectades, les gestions realitzades fins ara per tal de solucionar-les, així com el full de ruta per a la finalització definitiva del Sector Canyaes 1.  

Informe Ambiental reserva sòl dotacional nova EDAR Oliva Nord (publicat DOGV 9 maig)

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de maig de 2018 ha publicat l’informe ambiental i territorial estratègic corresponent del Pla especial de reserva de sòl dotacional per a la nova EDAR d’Oliva nord, en sentit favorable. La documentació està constituïda pel document inicial estratègic, l’esborrany del pla especial, la memòria informativa, els…

Model d’al·legacions al Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Oliva en sessió extraordinària celebrada el 15 de juny de 2017

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha obert un segon periode de participació pública i consultes, fins al 16 de juny de 2017, del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) i la documentació relacionada perquè el públic interessat puga examinar-lo i formular-hi les observacions, al·legacions i…

Informació subvencions regeneració i renovacions urbanes (ARRU)

Si voleu informació personalitzada podeu enviar-nos una sol·licitud a l’enllaç següent: Ajuntament d’Oliva No oblideu deixar el vostre nom, el número de telèfon i l’adreça electrònica, el responsable de l’àrea es posarà en contacte amb vosaltres per atendre la vostra sol·licitud.