1. Declaració de transmissió a efectes de plusvàlua

2. Sol·licitud genèrica

3. Sol·licitud adhesió Pla Personalitzat Pagament de tributs municipals

4. Sol·licitud baixa domiciliació

5. Canvi domicili fiscal

6. Fitxa de tercers SEPA

7. IBIU Família Nombrosa

8. Ordre de domiciliació d’adeudamet directe SEPA

9. Poder de representació