Informació Tràmits

Cèdula Urbanística

Informe Urbanístic

Llicència Obra Menor

Llicència Obra Major

Declaració responsable 1ª Ocupació

Declaració responsable. 2ª Ocupació

Declaració responsable d’execució d’obres

Ocupació de la Via Pública

Segregació de Parcel·la

Sol·licitud Informació Gràfica

Sol·licitud Instalacions Aigua