CAI – comunicació d’activitat innòcua – (ley 6-2014)

CTA-A Comunicació transmissió titularitat (antic titular) – (ley 6-2014)

CTA-N Comunicació canvi titularitat (nou titular) – llei 6-2014

CTC – Declaració de canvi de titularitat d’establiment públic (antic i nou titular) – llei 14-2010

DRA – Certificat Conformitat Obertura – (llei 6-2014)

DRA – Declaració Responsable Ambiental

DRC – Declaració Responsable Establiment Públic – llei 14-2010

DRC – Declaració Responsable Xiringuito 2016 Annex x Decret 143-2015

DRP – Declaració Responsable Projectista

IUM – Sol·licitud d’Informe Urbanístic Municipal – llei 6-2014

LA – Sol·licitud de Llicència Ambiental – llei 6-2014

LAF – COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT – Ley 6-2014

LC – Sol·licitud d’Autorització Establiment Públic – llei 14-2010

V1- SOL·LICITUD GUAL

V2- SOL·LICITUD CANVI DE TITULARITAT DE GUAL

V3- SOL·LICITUD BAIXA GUAL