Els objectius d’aquesta comissió són estudiar, controlar i avaluar accions encaminades a donar suport i ajuda als sectors de la població menys afavorits, potenciar la igualtat de la dona en tots els àmbits de la societat, millorar la qualitat de vida de la gent gran i desenvolupar hàbits i costums saludables, així com propiciar accions dirigides a fomentar mecanismes de participació dels ciutadans a través de les associacions.

El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les activitats i matèries següents:

 • Voluntariat social
 • Ajudes econòmiques
 • Política d’ajudes socials
 • Servei d’ajuda a domicili
 • Programes globals d’integració de la dona
 • Protecció de menors
 • Serveis d’ajuda a la família
 • Llar de Jubilats i Gent Gran
 • Política d’Igualtat
 • Participació Ciutadana i centres de participació ciutadana
 • Integració social educativa i laboral dels minusvàlids
 • Eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació
 • Prevenció, rehabilitació i reinserció de toxicòmans
 • Campanyes de vacunació humana i d’animals
 • Campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors
 • Salubritat general de les aigües
 • Potabilització de les aigües de consum humà
 • Indicadors de salut comunitària
 • Control del servei de la protectora d’animals
 • Convenis de col·laboració Creu Roja – Ajuntament

MEMBRES

 • Vocal: Enrique Parra Mañó (PRO)
 • Vocal: Silvia Mena Esteve (PP)
 • Vocal: Yolanda Balaguer Pericás (Compromís)
 • Vocal: Anna Menza Zamora (Grup Socialista Municipal)
 • Vocal: Jose Salazar Cuadrado (Ciudadanos)