L’objectiu d’aquesta comissió és estudiar accions encaminades a vetlar per la seguretat i protecció dels ciutadans, així com la gestió dels recursos humans i tècnics de l’ajuntament.

El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les següents matèries:

 • Cens de població i habitatge
 • Padró d’habitants i cens electoral
 • Plantilla de personal i relació de llocs de treball
 • Retribucions del personal
 • Bases per a l’accés a l’administració pública local
 • Informatització dels serveis municipals
 • Modernització de l’Administració
 • Jutjat de Pau
 • Seguretat i higiene en el treball del personal de l’Ajuntament
 • Seguretat pública
 • Junta Local de Protecció Civil
 • Circulació urbana i interurbana
 • Manteniment i noves atribució a l’oficina d’Atenció i Informació a la Ciutadania
 • Mesures de transparència

MEMBRES

 • President: David González Martínez (Compromís)
 • Vocal: Yolanda Pastor Bolo (PRO)
 • Vocal: Salvador Llopis Ibiza(PP)
 • Vocal: Ana María Morell Gómez (Grup Socialista Municipal)
 • Vocal: Jose Salazar Cuadrado (Ciudadanos)