Els objectius d’aquesta comissió són estudiar, controlar i avaluar les accions encaminades a generar serveis i hàbits culturals, educatius i esportius.

El seu àmbit d’actuació és local i les seues funcions són l’estudi, control i avaluació de les següents activitats i matèries:

 • Oficina d’informació Juvenil
 • Consell Local de la Joventut
 • Programes d’oci alternatiu
 • Centres joves
 • Serveis Esportius Municipals
 • Associacionisme esportiu
 • Esport escolar, escoles esportives i esport de natura
 • Instal·lacions esportives
 • Convenis i subvencions esportives i culturals
 • Centres culturals
 • Activitats culturals
 • Associacions musicals
 • Denominació de places i carrers
 • Protocols, honors i distincions
 • Comité d’Agermanament amb Sisteron i relacions amb altres ciutats europees
 • Arxius i publicacions municipals
 • Biblioteques i sales de lectura
 • Escolarització
 • Manteniment de centres docents públics
 • Transport escolar
 • Educació permanent d’adults
 • Beques escolars
 • Gabinet Psicopedagògic Municipal
 • Escola infantil “El Caragol” i “La Taronja”
 • Museus
 • Festes
 • Promoció de l’ús del valencià

MEMBRES

 • Vocal: Joan Mascarell Alemany (PRO)
 • Vocal: Silvia Mena Esteve (PP)
 • Vocal: Julio Llorca Esteve (Compromís)
 • Vocal: Mª Josep Llorens Llidó (Grup Socialista Municipal)
 • Vocal: Jose Salazar Cuadrado (Ciudadanos)