Joventut

 • Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
 • Gestionar el Casal Jove.
 • Proposar millores d’infraestructura juvenil.
 • Foment de l’associacionisme juvenil.
 • Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
 • Promoció del Consell Local de Joventut.
 • Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

 

Benestar Animal

 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

 • Control del servei de la Canera.

Igualtat i Diversitat

 • Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits social, cultural i polític.
 • Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
 • Coordinació amb les associacions de dones existents.
 • Organització dels actes del Dia de la Dona.
 • Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de gènere.
 • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.