Participació Ciutadana

 • Impulsar la formació d’associacions.
 • Redacció i negociació de la Carta de Participació Ciutadana.
 • Participar en el desenvolupament de les associacions com a representant de l’administració.
 • Coordinar les associacions de veïns amb l’ajuntament.
 • Impulsar un pacte cívic.
 • Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà.
 • Coordinar les activitats públiques o festives, de les delegacions de caràcter social i de participació ciutadana.
 • Planificació i coordinació dels centres de participació ciutadana i del Centre Polivalent.
 • Dirigir i gestionar l’ús del parc de l’Hort de la Bosca.

Comunicació i Informació a la Ciutadania

 • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la Corporació.
 • Disseny i planificació de campanyes institucionals.
 • Disseny i planificació de campanyes informatives.
 • Difusió d’informació corporativa i institucional a través de la web municipal i xarxes socials.
 • Coordinació i participació en l’elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells, etc.
 • Elaboració de notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació.
 • Suport i assessorament d’entitats en material de difusió.
 • Desenvolupar els Plans de Comunicació i imatge atenent a les estratègies i directrius aprovades.
 • Planificació i elaboració del Butlletí d’Informació Municipal i d’altres mitjans d’informació municipal.
 • Organització de rodes de premsa.
 • Relació amb els mitjans de comunicació.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

 

Modernització de l’Administració

 • Avançar en la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a l’Ajuntament d’Oliva.
 • Millorar i adequar les infraestructures i els processos telemàtics dels serveis públics.
 • Fomentar, en coordinació amb la delegació de Participació Ciutadana, la interactuació dels ciutadans amb els serveis públics, a través de les noves tecnologies.
 • Implantació de la xarxa sense fils municipal: Wi-Fi.
 • Implantació de la signatura electrònica en les relacions de l’Ajuntament d’Oliva amb els ciutadans.
 • Implantació de solucions telemàtiques per tramitar procediments administratius de manera remota, com el registre virtual, tramitació de llicències urbanístiques, padró, descàrrega de rebuts, gestió d’autoliquidacions, consulta de situacions tributàries, etc.
 • Dirigir, gestionar i coordinar els serveis informàtics.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Memòria democràtica

 • Seguir desenvolupant el projecte “Els camins de la memòria” (afegint entrevistes, fotografies, testimonis…).

 • Continuar amb els cicles anuals “Fem memòria”, obrint-los a aportacions i testimonis locals (vivències del front, de la vida en la ciutat durant el conflicte bèl·lic, de la repressió…).

 • Continuar amb la tasca de retrobar familiars de víctimes, ajudant-los en la seua recerca d’informació i en la posada en contacte de persones amb interessos comuns en aquesta matèria.

 • Facilitar a les víctimes i els seus familiars, la recerca i l’esclariment dels fets de violència o persecució que van patir.

 • Col·laborar amb la Generalitat en tasques com ara la identificació de familiars, recollida de mostres d’ADN, etc.).

 • Identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència la llei Llei 52/2007 de memòria històrica i la LLEI 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.

 • Inventariar, i posar a l’abast dels investigadors/les investigadores, la documentació local existent de l’època de la II República, Guerra civil i immediata postguerra (dades repressió franquista).

 • Impulsar i coordinar l’establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.

 • Potenciar les activitats de les entitats memorialistes d’Oliva o que l’àmbit d’actuació tinga relació amb el municipi.

 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.