Cultura, Música i Biblioteques

 • Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
 • Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
 • Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura.
 • Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
 • Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
 • Coordinar les escoles de música.
 • Proposar la denominació de carrers i places.
 • Proposar protocols, honors i distincions.
 • Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles agermanaments.
 • Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
 • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
 • Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
 • Gestió d’espais culturals.
 • Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
 • Planificació i creació de noves biblioteques.
 • Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Museus i Patrimoni Artístic

 • Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
 • Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
 • Planificació del Servei d’arqueologia.
 • Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
 • Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
 • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.