En aquesta secció podeu trobar tota la informació relativa a aquesta plaga anomenada Xylella. 

Al següent enllaç de conselleria disposeu de més informació al voltant d’aquesta plaga:

http://www.agroambient.gva.es/es/web/agricultura/xylella-fastidiosa