En aquest apartat podreu trobar informació al voltant del projecte de Diagnosi del sector primària a Oliva iniciat al mes de juliol de 2020 per part del departament d’Agricultura.

També podeu trobar en arxiu adjunt una enquesta al voltant del sector primàri a la nostra ciutat que poden emplenar totes les persones que ho desitgen. L’enquesta és anònima i es pot entregar al Magatzem Municipal en horari de 08.00 al 13.00 hores fins al 7 d’agost.
Finalment també en arxiu adjunt trobeu els resultats presentats el passat 24/11/2020 de la Diagnosi de l’agricultura a Oliva. Podeu veure la presentació al següent enllaç del canal oficial YouTube de l’Ajuntament d’Oliva: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=x7Pi7GlZFNs&app=desktop