Catàleg del Servei de BibliotequesCatàleg biblioteques

Per a conéixer el fons de les Biblioteques d’Oliva es pot accedir al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana

S’hi poden realitzar recerques introduint un tema o matèria, o bé paraules del títol o del nom de l’autor. També existeix la possibilitat de seleccionar el tipus de material que es desitja: llibre, audiovisuals…

A més, la modalitat “Consulta experta”  permet recerques més específiques que combinen criteris diversos.

 

Altres catàlegs

Biblioteca d’investigació 

Col·lecció formada per llibres exhaurits i descatalogats, edicions de luxe, matèries especialitzades, etc.

Aquests llibres i revistes estan subjectes a un préstec diferenciat, per al qual caldrà :

  • emplenar un imprés particular,
  • presentar el carnet de lector de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, quedant subjecte l’usuari a la normativa vigent aplicada en dita Xarxa.

El fons es troba ubicat a la Biblioteca Tamarit.

Fons especial

Fons miscel·lani de caràcter arxivístic, format per materials de procedència diversa: publicacions periòdiques, anuaris i enciclopèdies, premsa, publicacions locals (llibres de festes, falles, etc)

Per poder consultar aquests documents cal demanar-los amb antelació al personal bibliotecari i realitzar la consulta en sala.

El fons es troba ubicat a la Biblioteca Tamarit.

 

Articles de llibres de festes locals i premsa antiga

Aquest apartat conté l’índex dels articles sobre temes locals apareguts en els Llibres de Fira i Festes i altres revistes locals.

El fons es troba ubicat a la Biblioteca Tamarit.