DEPARTAMENT DE COMERÇ, MERCATS I CONSUMlogo MERCATCOMERC¦º- (fons transparent)

Pç. Juan Bautista Escrivá  s/n

(edifici del Mercat Municipal)

 

SECCIONS:

1) Comerç i A.F.I.C. (Agència per al Foment de la Innovació Comercial)

Personal adscrit: Blai Peiró

Funcions: informació sobre comerç en general

Horari d’atenció: dilluns a divendres de 9 a 13.30 h

Telf. 96 285 0250 ext. 664

comercio.afic@oliva.es

Documentació d’interés per a comerciants davant del COVID-19

El portal del comerciant d’Oliva

www.portaldelcomerciante.com

Guia comercial d’Oliva

Guia comercial Comunitat Valenciana

2) Mercats

Personal adscrit: Susi Cotaina

Funcions: informació sobre els mercats municipals

Horari d’atenció al púbic: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Telf. 96 285 0250 ext. 553

mercats@oliva.es