Els Camps de Treball són una alternativa per ocupar el temps i realitzar un voluntariat, així com dur a terme labors que milloren la vida social i cultural de la nostra terra. Els camps de voluntariat juvenil posen en contacte joves de diferents procedències que es comprometen de forma voluntària i desinteressada a desenvolupar un projecte de treball amb contingut social en favor de la comunitat, a més d’activitats complementàries d’animació. La realització del projecte és un mitjà per a fomentar valors de convivència, de tolerància, de participació, de solidaritat i d’aprenentatge intercultural.

Camps de treball

Pàgines d’interés