Descripció:

Autorització de reserva de domini públic per a l’entrada i eixida de vehicles quan siga necessari creuar voreres o altres béns de domini i ús públic. Pot ser sol·licitada pel propietari, posseïdors legítims dels immobles o promotors i contractistes, en cas d’obres.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà/na.

Requisits:

Que existisca accés per a vehicles a l’immoble.

  • Llicència d’obra i de primera ocupació quan en ella conste expressament la zona o reserva d’aparcament.
  • Llicència d’obertura, quan en ella conste expressament la zona d’aparcament o es tinga atorgada per a activitats de reparació, venda, lloguer, exposició, llavat, greixatge, o inspecció de vehicles o quan es tracte d’estacions de servici.

Documentació a presentar:

Documentació en vigor acreditatiu de la identitat del sol·licitant

Oficines on presentar:

– Ajuntament d’Oliva – Edifici de l’Almassèra, primera planta

Carrer Major, 25-27

46780 – Oliva (València)

– Mail: oliva.inspector@cv.gva.es

– Telèfon: 661 343 892

– Horari d’atenció : 9.00 a 14.00, de dilluns a divendres

Formularis: